تبلیغات
Basketball - رکورد های بسیار جالب بسکتبال
 
دوشنبه 13 آذر 1391 :: نویسنده : شکیب کرمی
برای دیدن رکورد های بسیار جالب بسکتبال به ادامه ی مطلب بروید.
بیشترین زمان بازی 
دال الیس بازیكن تیم سیاتل در 9 نوامبر 1989 69 دقیقه بازی كرد.این بازی 5 اور تایم داشت! 

بیشترین امتیاز 
ویلت كمبرلین بازیكن فیلادلفیا در بازی با نیویورك نیكس در 2 مارچ 1982 موفق به دریافت 100 امتیاز شد. 

بیشترین امتیاز در یك نیمه 
ویلت كمبرلین در بازی با نیویورك"بالایی"در 2 مارچ 1962 در یك نیمه 59 امتیاز آورد. 

بیشترین امتیاز در یك كوارتر 
جرج گروین،بازیكن سن انتونیو اسپرس در بازی با نیوارلئانز در نهم آوریل 1978 در كوارتر دوم 33 امتیاز آورد. 
كارملو آنتونی ،بازیكن دنور ناگتس هم در بازی با مینسوتا تیمبروولوز در دهم دسامبر 2008 و در كوارتر سوم تونست 33 امتیاز كسب كنه 

بیشترین امتیاز در اورتایم 
گیلبرت آرناس بازیكن واشنگتون ویزاردز در بازی با لیكرز در هفدهم دسامبر 2006 در اورتایم 16 امتیاز آورد. 

بیشترین پرتاب موفق 

ویلت كمبرلین در بازی با نیویورك در دوم مارچ 1962 تونست 36 پرتاب موفق داشته. 

بیشترین پرتاب 
ویلت كمبرلین در بازی با نیویورك و در دوم مارچ 1962 63 توپ به سمت حلقه پرتاب كرد. 

بیشترین پرتاب موفق در یك نیمه 
ویلت كمبرلین در بازی با نیویورك و در دوم مارچ 1962 موفق به 22 پرتاب موفق به سمت حلقه در یك نیمه شد. 

بیشترین پرتاب به سمت حلقه در یك نیمه
ویلت كمبرلین در بازی با نیویورك و در دوم مارچ 1962 تونست 37 پرتاب در یك نیمه به سمت حلقه داشته باشه. 

بیشترین پرتاب موفق به سمت حلقه در یك كوارتر 
دیوید تامپسون بازیكن دنور ناگتس در بازی با دیترویت پیستونز در نهم آوریل 1978 13 پرتاب موفق به سمت حلقه داشت 

بیشترین پرتاب در یك كوارتر 
ویلت كمبرلین در بازی با نیویورك و در دوم مارچ 1962 21 پرتاب به سمت حلقه در كوارتر چهارم داشت. 

بیشترین پرتاب موفق در یك بازی، بدون یك اشتباه 

در 24 فوریه 1967 ویلت كمبرلین در بازی فیلادلفیا 67رز در برابر تیم بالتیموور بولتز(در حال حاضر واشنگتون ویزاردز نام دارد)تواانست 18 پرتاب موفق و 100% پرتاب رو بدست بیاره 

بیشترین پرتاب ناموفق در یك بازی، بدون یك پرتاب موفق 

تیم هاردوی در 27 دسامبر 1997 در مسابقه گلدن استیتز وارریورز در برابر مینسوتا تیمبرولوز 17 پرتاب به سمت حلقه داشت كه هیچكدام وارد حلقه نشد. 

بیشترین پرتاب سه امتیازی موفق در یك بازی 

در 7 ژانویه 2003 كوبی برایانت فوق ستاره لس آنجلس لیكرز در مسابقه با سیاتل سوپــ رسونیكس(منحل شده) توانست از 18 پرتاب،12 پرتاب به صورت موفق وارد حلقه كند. 
دونیل مارشال بازیكن تورنتو رپتورز در بازی با فیلادلفیا 67رز در 13 مارچ 2005 توانست از 19 پرتاب،12 پرتاب رو به طور موفق وارد حلقه كند. 
با اینكه هردوی این بازیكنان توانستند 12 پرتاب موفق داشته باشند ولی درصد برایانت بهتر بوده و از این حیث برتر است. 

بیشترین پرتاب سه امتیازی در یك بازی 

در 15 آپریل 2005 دامون استادمیر بازیكن پورتلند در مسابقه با گلدن استیتز واریور 21 پرتاب به سمت حلقه داشت.

 

 

بیشترین پرتاب سه امتیازی موفق در یك نیمه 

همه بازیكنان زیر 8 پرتاب موفق داشته اند. 

تیم توماس بازیكن میلواكی باكس در مسابقه در برابر پورتلند در 5 ژانویه 2001 
مایكل رد بازیكن میلواكی باكس در 20 فوریه 2002 در مسابقه با هوستون راكتس 
ری آلن بازیكن میلواكی باكس در 14 آپریل 2002 در برابر شارلوت هورنتس(در حال حاضر نیو اورلان هورنتس نام دارد) 
كوبی برایانت بازیكن لس آنجلس لیكرز در بازی با واشنگتون ویزاردز در 28 مارچ 2003 
تریسی مك گریدی بازیكن اورلاندو مجیك در مسابقه با كلیولند كاوالیرز در 26 ژانویه 2004 
جی.آر استیمت بازیكن دنور ناگتس در 22 فوریه 2008 در مسابقه با شیكاگو بولز 

بیشترین پرتاب موفق سه امتیازی در یك بازی بدون اشتباه 

لترل اسپرول بازیكن نیویورك نیكس در مسابقه با لس آنجلس كلیرز در 4 فوریه 2003با 9 پرتاب موفق و 100% پرتاب موفق. 
بن گوردن بازیكن شیكاگو بولز در مسابقه در برابر فیلادلفیا 67رز در 14 آپریل 2006 با 9 پرتاب موفق و 100% پرتاب موفق. 

بیشترین پرتاب سه امتیازی بدون یك پرتاب موفق 

آنتونی واكر بازیكن بوستون سلتیكس در مسابقه با فیلادلفیا 67رز در تاریخ 17 دسامبر 2001،11 پرتاب ناموفق به سمت حلقه داشت 

بیشارین پرتاب آزاد(پنالتی)موفق در یك بازی 

ویلت كمبرلین در 2 مارچ 1962 در بازی تاریخی فیلادلفیا در برابر نیویورك نیكس(ركورد های بسیاری را به جای گذاشت)تونست 28 پرتاب آزاد موفق به سمت حلقه داشته باشه. 
آدرین دانتلی بازیكن یوتا جاز در 4 ژانویه 1084 در مسابقه با هوستون راكتز توانست در 28 پرتاب آزاد موفق داشته باشه. 

بیشترین پرتاب آزاد موفق بدون از دست دادن یك پرتاب 

دومینیك ویلكینز بازیكن آتلانتا هاكس در مسابقه با شیكاگو بولزدر 8 دسامبر 1992 ،23 پرتاب موفق و 100% به سمت حلقه داشت. 

بیشترین پرتاب آزاد ناموفق در یك بازی 

شكیل اونیل سنتر قدرتمند لیكرز سال 2000 در بازی با سیاتیل 11 پرتاب ناموفق داشت. 

بیشترین پرتاب آزاد در یك بازی 

ویلت كمبرلین در 22 فوریه 1962 در مسابقه با سنت لوئیس هاكس"در حال حاضر نامش آتلانتا هاكس میباشد"34 پرتاب آزاد داشت. 

بیشترین پرتاب آزاد موفق در یك نیمه 

مایكل جردن بازیكن افسانه ای شیكاگو بولز در 30 دسامبر 1992 در مسابقه با میامی هیت 20 پرتاب آزاد موفق داشت. 

بیشترین پرتاب آزاد در یك نیمه 

مایكل جردن در 3 دسامبر 1992 در مسابقه با میامی هیت 23 پرتاب آزاد در یك نیمه داشت كه 20 تای آن موفق بود 

بیشترین پرتاب آزاد موفق در یك كوارتر 

وینس كارتر بازیكن نیوجرسی نتس در 23 دسامبر 2005 در مسابقه با میامی هیت در یك كوارتر 16 پرتاب آزاد موفق داشت. 


بیشترین پرتاب آزاد در یك كوارتر 

بن والاس سنتر دیترویت پیستونز در 11 دسامبر 2005 و در مسابقه با لس آنجلس كلیپرز 20 پرتاب آزاد داشت 


بیشترین ریباند در یك بازی 

ویلت كمبرلین در 24 نوامبر 1960 در مسابقه با بوستون سلتیكس 55 توپ را در یك بازی ریباند كرد. 


بیشترین ریباند در یك نیمه 

بیل راسل بازیكن بوستون سلتیكس در 16 نوامبر 1957 در مسابقه با فیلادلفیا در یك نیمه 32 توپ ریباند كرد. 


بیشترین ریباند در یك كوارتر 

نیت سورموند بازیكن سان فرانسیسكو واریورز در مسابقه با بالتیمور بولتس "هر دو تیم منحل شده اند"در 28 فوریه 1965 18 ریباند در یك كوارتر كرد. 


بیشترین پاس گل در یك بازی 

اسكات اسكیلز بازیكن اورلاندو مجیك در مسابقه با دنور ناگتس در 30 دسامبر 1990 در یك بازی 30 پاس گل داد. 


بیشترین پاس گل در یك نیمه 

باب كوزی بازیكن بوستون سلتیكس در مسابقه با میناپولیس لیكرز"منحل شده"در 27 فوریه 1959 19 پاس گل داد. 


بیشترین پاس گل در یك كوارتر 


جان لوكاس بازیكن سن انتونیو اسپرز در 15 آوریل 1984 در مسابقه با دنور ناكتس و در كوارتر دوم 14 پاس گل داد. 
استیو بلیك بازیكن پورلتند بلیزرز"این فصل به لیكرز منتقل شد"در 22 فوریه 2009 و در مسابقه با لس آنجلس كلیپرز در كوارتر اول 14 پاس گل داد.

نوع مطلب : اخبار، 
برچسب ها : رکورد، جالب، بسکتبال، تیوا، ی،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 16 مرداد 1396 04:08 ب.ظ
I got this web site from my buddy who shared with me about this web page and at the moment this time I am browsing this web page and reading very informative articles or
reviews at this place.
شنبه 31 تیر 1396 04:35 ق.ظ
There's certainly a great deal to learn about this subject.
I really like all of the points you've made.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:50 ق.ظ
Whoa! This blog looks exactly like my old one! It's on a completely
different subject but it has pretty much the
same layout and design. Superb choice of colors!
جمعه 22 اردیبهشت 1396 02:27 ق.ظ
Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your website
is great, as well as the content!
پنجشنبه 24 فروردین 1396 12:57 ق.ظ
Hi there, this weekend is good in support of me, because this
moment i am reading this enormous educational post here at my residence.
شنبه 19 فروردین 1396 01:15 ب.ظ
Whats up very cool blog!! Man .. Excellent .. Wonderful ..
I'll bookmark your website and take the feeds also?
I am satisfied to seek out a lot of helpful info right here within the submit,
we'd like develop extra techniques on this regard,
thank you for sharing. . . . . .
دوشنبه 13 آذر 1391 11:04 ق.ظ
من عاشق کوبی برایانت و لبرون جیمز هستم ولی توی فوتبال بیشتر هستم به من هم سر بزنید خوشحال میشم(نظر هم بدید که دیگه خیلی عالی میشه ، نظرتون درباره ی وبم؟)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


Basketball
گروه بسکتبال تیوا
درباره وبلاگ

با سلام.
این وبلاگ در رابطه با بسکتبال و به خصوص بسکتبال تیوا طراحی شده است.
خواهشنمندیم نظر خود را در رابطه با وبلاگ در قسمت نظرسنجی و یا به عنوان کامنت ثبت کنید.

مدیر وبلاگ : شکیب کرمی
صفحات جانبی
نظرسنجی
عملکرد این وبلاگ را چگونه می بینید؟
عملکرد این وبلاگ را چگونه می بینید؟
عملکرد این وبلاگ را چگونه می بینید؟
عملکرد این وبلاگ را چگونه می بینید؟
عملکرد این وبلاگ را چگونه می بینید؟
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :